Kutatási hírek

A BME Fizikusképzés Információs Portál wikiből

Az alábbi hírek a Fizikai Intézet és Nukleáris Technikai Intézet érdekes kutatási illetve kiemelkedő pályázati eredményeibe nyújtanak betekintést

Maláriafertőzés optikai úton történő diagnózisa

Malaria.jpg
A BME Fizikai Intézetének és az MTA Kondenzált anyagok fizikája kutatócsoportjának fiatal fizikusai új módszert dolgoztak ki a maláriafertőzés optikai úton történő diagnózisára. Közelmúltban megjelent eredményeik a nemzetközi tudományos sajtóban komoly visszhangot kaptak, foglalkozott a témával például a Physics World szaklap.

A kutatás motorjai Butykai Ádám és Orbán Ágnes doktorandusz hallgatók. A több hazai kutatóintézettel együttműködésben folyó kutatási projektet Kézsmárki István irányítja. Folytatás az Indexen

Magyar kutatók új optikai hatást találtak

A BME Fizika Tanszékének és az MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoportjának munkatársai – Bordács Sándor, Kézsmárki István, Szaller Dávid és Demkó László – japán és észt kutatókkal együttműködésben először mutatták meg, hogy az anyagok kiralitása mágneses térrel változtatható. Eredményeiket a rangos http://www.nature.com/nphys/journal/v8/n10/full/nphys2387.html Nature Physics folyóirat közölte]. A teljes Index cikk

Magyarország leghidegebb laborja

Hideglabor.jpg

2012. nyarán üzembe helyeztük a BME Kutatóegyetemi Programja keretében beruházott közel 100 millió Forint értékű hűtőrendszert, mellyel extrém alacsony hőmérsékleten - az abszolút nulla fok felett pár ezred fokkal - tanulmányozhatók nanoáramkörök érdekes tulajdonságai.

Gyémánt alapú fényforrás kutatások

Gali.png
A Nature Photonics 2012. áprilisi számában gyémánt alapú, szobahőmérsékleten működő, egyfotonos fényforrás kidolgozásáról számolt be Gali Ádám, a BME Atomfizika Tanszék docense, japán és német munkatársaival közösen. Az eszköz a kvantum-kommunikáció és –számítástechnika területén alkalmazható. (2012. április)

3D pásztázó mikroszkóp elő minták vizsgálatára

Maak.png

A Nature Methods 2012. januári számában élő szervezetek vizsgálatára alkalmas új, 3 dimenziós, 2 fotonos, szkennelő mikroszkóp kifejlesztéséről számolt be Maák Pál, a BME Atomfizika Tanszék docense, Veress Máté akkori doktoranduszával, valamint az MTA és a Pázmány Egyetem munkatársaival.

Az MTA Lendület programjának 2012-es díjazottjai között van Takács Gábor, aki a BME Elméleti Fizika Tanszéken alapít kutatócsoportot

Takacs Gabor.jpg

"A kvantummechanika-elmélet klasszikus sikerének titka abban rejlett, hogy a leírni kívánt jelenséget a fémek viselkedését vagy az elemi részecskék elektromágneses kölcsönhatását - olyan építőelemek (szabadsági fokok) segítségével lehetett modellezni, amelyek egymással csak gyenge kölcsönhatásban vannak" - mondta kutatásáról Takács Gábor. Az elméleti fizikus azokat az ún. erősen korrelált rendszereket vizsgálja, amelyekre a fenti leírás nem igaz, vagyis amelyek alapelemei között erős kapcsolat figyelhető meg.

Takács Gábor a kiválósági program keretében a fizikai, négy téridő dimenziós világának anyagi rendszereit leíró alacsonyabb dimenziós modelleket vizsgál, amelyek közül elsősorban a kétdimenziós kvantumtérelméleteket kívánja tanulmányozni. Hasonló modellekkel írhatók le a valóságban is létező erősen korrelált rendszerek, például a szénnanocsövekben mozgó elektronok, illetve az egy- vagy kétdimenziós ráccsal modellezhető mágneses anyagok.

Részletek

Talentum díjat kapott a Fizika Intézet kutatója

Csonka.JPG

Természettudományi kategóriában a Talentum 2011. évi Akadémiai díjat Csonka Szabolcs, a Fizika tanszék docense nyerte el "Kvantum effektusok kísérleti vizsgálata nanoméretű áramkörökben" című pályázatával. A díj átadására 2012. február 7-én került sor.

Az MTA Lendület programjának 2011-es díjazottjai között van Zaránd Gergely, az Elméleti Fizika Tanszék oktatója

Zarand.jpg

Zaránd Gergely negyvenkét éves fizikus a berlini Freie Universität és a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének tanára. Egyik fő érdeklődési területe a mikroelektronika fejlődése szempontjából kiemelkedő fontosságú parányi áramkörök vizsgálata. A kutató az erősen kölcsönható mezoszkópikus kvantum rendszerek, azaz miniatürizált áramkörök tanulmányozásakor egy volt diákjával közösen egy azóta kísérletekben is megfigyelt kvantum állapotot jósolt meg. Nevéhez kötődik több eljárás kidolgozása és fizikai jelenségek felfedezése. Zaránd Gergely pályázati témájában megjelölt célja az egzotikus kvantum állapotok dinamikájának, vagyis időbeli fejlődésének elméleti vizsgálata, ami a mai fizika egyik kiemelt területe. Az MTA doktora a Budapesti Műszaki Egyetemen a részecskefizikában használatos kvantum térelméleti módszerek segítségével tanulmányozza majd a nem egyensúlyi dinamikát, vizsgálja új kvantum fázisok dinamikáját, illetve módszertani fejlesztéseket végez. ─ A Lendület azt a kiszámítható biztonságot nyújtja, amit korábban hiányoltunk ─ fogalmazott a feleségével közösen négy gyermeket nevelő fizikus. Zaránd Gergely szerint a programban részt vevőkkel szemben nagyok az elvárások, de társaival mindent megtesznek ambiciózus céljaik megvalósításáért.

Részletek az MTA honlapján

A Lendület csoport honlapja

Új műszerek az optika laborban

Profilometer.png

Világszínvonalú berendezésekkel bővült műszerparkunk. Az Atomfizika Tanszék optikai méréstechnikai laboratóriumának fejlesztését a Baross Gábor Program támogatta a Közép-Magyarország Régió „Kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése” című pályázata keretében (REG_KM_INFRA_09-12009-0037). A pályázat támogatásával beszerzett új műszereink:

  • Bruker Contour G GTK0X optikai profilométer
  • Imagine Optic HASO3-32 Shack-Hartmann hullámfront érzékelő kiterjesztett hullámhossz tartománnyal (350-1100 nm)
  • PerkinElmer Lambda 1050 optikai spektrométer
  • Olympus BX51 mikroszkóp többféle megvilágítási és képalkotási opcióval

Fiatal kutatókat támogat az EU

Közzétették az Európai Unió egyik legmagasabb összegű kutatói pályázatának eredményét, az European Reseach Council fiatal kutatóknak meghirdetett "Starting Grant" kutatási támogatását. Kilenc magyar pályázó nyerte el az 1 millió Eurot jelentősen meghaladó támogatást, ebből öten magyar kutatóhelyen dolgoznak. A nemzetek rangsorában Magyarország előkelő helyen áll, megelőzi például az összes újonnan csatlakozott tagállamot, de a balti országokat is (ez utóbbiak összesen 1 pályázatot vittek el).

Az öt magyar nyertes közül ketten a BME oktatói, mindketten a TTK Fizika Tanszékének munkatársai: Csonka Szabolcs és Simon Ferenc.

Személyes eszközök
Névterek

Változók
Műveletek
Navigáció
Hírek és linkek
Szak- és kutatási irányok részletesen
Eszközök