A BME fizikusképzés felépítése

A BME Fizikusképzés Információs Portál wikiből

A fizikusképzés magas szintű ismereteket nyújt a klasszikus és modern fizika alapjaitól a napjaink kutatási területeit ismertető szaktárgyakig. Az alapos elméleti oktatás mellett különös hangsúlyt fektetünk a gyakorlati, laboratóriumi képzésre. A fizikán túl külön figyelmet fordítunk az emelt szintű matematika, számítástechnika, elektronika és méréstechnika oktatásra.

Tananyag.png

A képzés három szinten történik: alapozó (BSc), mester (MSc) és doktori (PhD) képzés.

Mindhárom szinten fontos kiemelni az alacsony létszámból adódó közvetlen baráti légkört és személyre szabott képzést. Ennek köszönhetően már a tanulmányok korai szakaszában lehetőség nyílik arra, hogy a bekapcsolódjál a napi szintű kutatási és fejlesztési projektekbe, így a csapatmunka, projektszervezés, műszertervezés és építés, illetve az eredmények prezentációja területén is tapasztalatot szerezzél.

A karhoz tartozó oktatási egységek igen sok külföldi egyetemmel alakítottak ki élénk és nagyon eredményes oktatási és kutatási együttműködést. Ennek révén a felsőbb évfolyamos hallgatók és a doktori képzésben résztvevők egy részének lehetőséget nyújtunk arra, hogy tanulmányaik bizonyos szakaszát külföldi egyetemeken folytathassák.

Kepzes Szerkezete.png

Fizika BSc képzés

A fizikus oktatás első szintje a hároméves alapozó (BSc) képzés. Az alapozó tárgyak elsajátítása után választhatsz az emelt szintű ismereteket nyújtó fizikus szakirány és a kifejezetten gyakorlatorientált alkalmazott fizika szakirány között. Míg a fizikus szakirány kifejezetten a képzés második szintjére (MSc képzés) készít fel, az alkalmazott fizika szakirányon már akár a BSc diploma megszerzése után lehetőséged nyílik elhelyezkedésre (pl. elemző és ipari cégeknél).

Az alapképzés elvégzése után magasabb szintű szakirányú ismeretek szerezhetők a BME fizikus mesterképzés (MSc) keretében, de természetesen az alapozó tanulmányok tetszőleges egyetem fizikus vagy mérnöki MSc képzéséhez is kiváló alapot nyújtanak.

A tematikát tekintve az alapképzés elején koncentrálódnak a fizikusok eszköztárát képező matematika, számítástechnika, elektronika és méréstechnika kurzusok. A fizika fejezeteit először a megfigyelés oldaláról közelítve kísérleti fizika kurzusokon mutatjuk be. A képzés előrehaladtával a mélyebb megalapozottságú elméleti fizika tárgyak illetve szaktárgyak következnek. Alkalmazott fizika szakirányon az elméleti fizika tárgyak mellett több lehetőség jut gyakorlatorientált szaktárgyak hallgatására. Az alapképzést végigkíséri az intenzív laboratóriumi oktatás. A laborgyakorlatok során alapvető fizikai mennyiségek mérésén túl számos komplex mérési feladattal, OKTV vagy nemzetközi fizikai diákolimpia versenyfeladattal, vagy akár Nobel díjjal jutalmazott kutatási területhez kapcsolódó mérési feladattal találkozhatsz a kaotikus ingától a holográfiáig.

A képzés utolsó szemeszterében a szakdolgozat készítésén keresztül belekóstólhatsz a kutatói munka világába. A kutatási/fejlesztési projektekbe természetesen már korábban érdemes bekapcsolódni Tudományos Diákköri (TDK) munka keretében.

Részletes mintatanterv

Fizikus MSc képzés

A BME fizikus MSc képzés elsősorban a szakirányú ismeretek elmélyítését célozza meg. Az első szemeszterben kiemelt fontosságú a legfrissebb kutatásokhoz kapcsolódó emelt szintű laboratóriumi gyakorlat. Az elméleti kurzusok széles palettájából választva az adott szakterület legfrissebb vívmányait ismerheted meg. Az első szemeszter végén választott diplomamunka-témához kapcsolódóan a képzés utolsó három szemeszterében napi szintű kutatási munkába kapcsolódsz be. Ennek köszönhetően sok esetben publikációkkal alátámasztott, magas színvonalú diplomamunkák születnek, melyek kiváló menetlevelek ahhoz, hogy tanulmányaidat a legnívósabb hazai vagy külföldi kutatóhelyeken folytathasd doktori képzés keretében.

A Fizikus MSc képzés megkezdésekor választanod kell a Kutató fizikus , Alkalmazott fizika , Nukleáris technika és Orvosi fizika szakirányok közül, melyekről részletes információt kapsz a linkeket követve.

Részletes mintatanterv

Választható szakirány tárgyak

Fizika Tudományok Doktori Iskola

A Fizikai Tudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés: az oktatói és kutatói utánpótlás biztosítása az iskola kutatási területein. Az erős elméleti háttér mellett nemzetközi szintű laboratóriumi felszereltség biztosítja a szilárdtestfizikai, optikai és nukleáris technikai képzés színvonalát. A kutatási témák olyan területekre terjednek ki, mint pl. nanofizika, mágnesség, szupravezetés, felületfizika, holográfia, lézerfizika, statisztikus fizika. Komoly hagyományokra támaszkodnak az alkalmazott optikai kutatások, míg új területként indul az orvosi fizika. Az országban egyedül itt folyik reaktorfizikai PhD képzés.

Az iskola működésének feltételeit a TTK Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet tanszékei, a karon létrehozott MTA-BME kutatócsoport, valamint az együttműködő MTA kutatóintézetek biztosítják. A képzés színvonalát emelik a neves külföldi kutatóhelyekkel kialakított együttműködések által biztosított lehetőségek: ezek a néhány hetes látogatástól, az akár egy-két szemesztert magába foglaló hosszabb tanulmányútig terjedhetnek.

Az elmúlt 5 év adatai alapján a PhD iskola évente átlagosan 12 hallgatót vesz fel. A nívós képzés magas felvételi követelményeket jelent. A disszertációk többsége angol nyelven készül, az általunk kiadott oklevél értékét növeli, hogy nemzetközi szinten publikált kutatási eredményeken alapulnak. A doktori iskola eddig több mint 130 PhD fokozatot bocsátott ki.

Legjobb hallgatóink a tudományos fokozat megszerzése után a világ vezető egyetemein nyertek el posztdoktori állást (Harvard, ETH, EPFL, University of Tokyo, …). Két-három éves tapasztalatszerzés után hazatérve a magyar tudományos élet meghatározó szereplői. Közülük csak ez elmúlt 5 évben többen nyertek EU szinten versenyeztett kutatói pályázatokon (ketten ERC fiatal kutatói pályázatot, öten Marie Curie ösztöndíjat), ketten MTA Lendület programot, négyen Talentum-díjat.

Személyes eszközök
Névterek

Változók
Műveletek
Navigáció
Hírek és linkek
Szak- és kutatási irányok részletesen
Eszközök