Felvételi a fizikus MSc szakra

A BME Fizikusképzés Információs Portál wikiből

Általános információk

Jelentkezési határidő

A jelentkezéseket általában február közepéig, illetve keresztfélévben november közepéig kell leadni, kérjük a pontos dátumot mindenki ellenőrizze a http://felvi.hu országos felvételi honlapon.

Szakosodás

A hallgatók már a felvételkor választanak a különböző szakirányok közül:

A szakirányokról részletes információ a fenti linkeket követve, a képzésről általános információ pedig a A BME fizikusképzés felépítése oldalon található.

Az egyes szakirányokhoz tartozó felvételi ponthatárok és létszámkorlátok:

Specializáció Ponthatár Max. létszám
Kutató fizikus 80 18
Alkalmazott fizika 70 24
Nukleáris technika 70 20
Orvosi fizika 70 16

Nyelvtudás

A mesterszintű diploma feltétele középfokú C típusú állami nyelvvizsga angol nyelvből.

Kik jelentkezzenek?

A fizikus mesterszakra természetes a belépés a fizika alapszak (BSc) elvégzése után. A hároméves fizika alapszak valóban csak az alapokat tudja lerakni; ahhoz, hogy valaki igazi fizikusi munkát tudjon ellátni, szükséges a mesterszak elvégzése. Ugyanakkor várjuk olyan mérnöki BSc oklevéllel rendelkező hallgatók jelentkezését is, akik a hogyan? mellett a miért?-re is kíváncsiak, akiket érdekelnek a különleges kutató-fejlesztői feladatokkal járó kihívások. Elsősorban ilyen villamos-, gépész-, energetikai- és vegyészmérnöki BSc végzettséggel rendelkező hallgatók jelentkezésére számítunk. A felvételhez szükséges előképzettséget, amely igazodik a mérnöki BSc képzések követelményrendszeréhez, a felvételi eljárás rögzíti. Az MSc képzés során lehetőség van felzárkóztató tárgyak felvételére is.

A felvételi eljárás

A felvételi eljárás során a BME Felvételi Szabályzatának megfelelően tanulmányi, felvételi és többletpontok szerezhetők. A jelentkezők felvétele az így kialakult rangsor alapján dől el. A tanulmányi pontokat a korábbi, tipikusan a BSc képzés súlyozott tanulmányi átlagának megfelelően kapják a jelentkezők, a felvételi pontokat a Felvételi Bizottság a korábbi tanulmányokhoz, illetve a szakdolgozathoz illeszkedő felvételi beszélgetés alapján határozza meg, míg többletpontok a belépéshez szükséges diploma megszerzésén túlmutató, dokumentált, a felvételi szabályzatban meghatározott tevékenységért adhatók. A felvételi eljárás rendjét a későbbiekben ismertetett részletes szabályzat tartalmazza.

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Hogyan kell jelentkezni Mester képzésre?

Jelentkezni rendes felvételi eljárással, a FELVI-n keresztül kell, elektronikusan vagy hagyományos jelentkezési lapon.

Specializációt (régi nevén szakirányt) mikor kell bejelölni?

A felvételi jelentkezési lapon vagy az e-felvételi felületén csak a szakot lehet megjelölni, specializációt nem. A jelentkezőinknek emailben fogunk kiküldeni egy adatlapot, amin majd meg kell adni a választott specializációk sorrendjét. Nem mindenki tud bekerülni az első helyen választott specializációra, ekkor a sorrendben következőre fogjuk besorolni. A felvételi beszélgetésen kell majd véglegesíteni a sorrendet.

Mikor lesz a felvételi beszélgetés és miből áll?

A felvételi beszélgetésekre 2013. június 17. és június 28. között kerül sor. A beosztásról mindenki emailben kap majd értesítést, a beosztásnál figyelembe fogjuk venni a záróvizsgák időpontját, illetve indokolt esetben egyéni kéréseket is. A felvételi beszélgetés nagyjából 30 percig tart. A beszélgetés során be kell mutatni a szakdolgozatot/diplomamunkát, valamint felmérik a jelentkező szakmai érdeklődését és tájékozottságát a választott szakterületén. Nincsenek tételek vagy megoldandó példák, feladatok.

Nincs még oklevelem, amikor beadom a jelentkezést. Elfogadják így a jelentkezésemet?

A tavaszi félévben záróvizsgázó hallgatóknak természetesen még nem lehet oklevele. Záróvizsga után a legtöbb egyetemen kiállítanak egy igazolást az oklevélről, azt kell majd pótlólag beküldeni az Oktatási Hivatalba 2013. július 10-ig.

A tanulmányi eredményt kell-e igazolni és hogyan?

Ha BME-s hallgató BME képzésre jelentkezik, akkor nem kell a tanulmányi eredményről igazolást beküldeni, mert a Neptunban benne van minden információ. Ha BME-s hallgató más egyetemre is jelentkezik, akkor valamilyen módon igazolnia kell a tanulmányi eredményét (indexmásolat, tanulmányi átlag igazolás).

Azoknak a jelentkezőknek, akik nem a BME-n végeznek, mindenképpen igazolniuk kell a tanulmányi eredményüket.

Hogyan kell igazolni a többletpontokat?

A többletpontokat igazoló dokumentum másolatát (beszkennelve vagy lefényképezve) fel kell tölteni a Felvi rendszerébe vagy postán elküldeni az Oktatási Hivatalba, de a hozzánk jelentkezőktől mi is fogjuk kérni ezeket az igazolásokat. A tudnivalókról részletesen a jelentkezőknek kiküldött emailben adunk tájékoztatást.

 • TDK/OTDK: A TDK illetve OTDK konferencián kapott emléklappal,oklevéllel kell igazolni a részvételt, helyezést.
 • Demonstrátorság: A tanszék állít ki igazolást a hallgatóknak.
 • Kutatási és publikációs tevékenység: Minden esetben a szóbeli felvételin dönti el a bizottság, hogy jár-e a többletpont a jelentkezőnek. Szóba jöhet beküldött és elfogadott vagy megjelent cikk, konferencián bemutatott poszter illetve bármi olyan tevékenység, amit a jelentkező úgy ítél meg, hogy belefér ebbe a kategóriába. Igazolni lehet a cikk linkjével, az elfogadó emaillel, a poszter másolatával, stb. .
 • Verseny: Arról is a szóbeli felvételin dönt a bizottság, hogy egy versenyen való részvételért jár-e többletpont vagy nem. nem csak helyezésért járhat pont, hanem a részvételért is. Olyan versenyek jöhetnek szóba, amin a felvételiző egyetemista korában vett részt és valamilyen módon szakmainak tekinthető (fizika, matematika, mérnöki,...). Igazolni ezt is többféleképpen lehet: emléklap, oklevél, a verseny honlapján megjelent eredmények, a versenyt szervezőktől kapott igazolás, stb.
 • Nyelvvizsga: Többletpont jár a 2. középfokú nyelvvizsgáért vagy egy felsőfokú nyelvvizsgáért. Igazolni a nyelvvizsga bizonyítvány másolatával vagy Neptun bejegyzéssel BME-s hallgatók esetén . Második középfokú nyelvvizsga esetén mindkét nyelvvizsga bizonyítványát kérjük igazolni.

A hozzánk jelentkező hallgatókkal emailben tartjuk a kapcsolatot. Kérjük, hogy mindig figyelmesen olvassák el a tőlünk kapott emailt és járjanak el az abban leírtak szerint.

Ha a jelentkezés után kiderül, hogy mégsem tudnak felvételizni, akkor értesítsenek erről minket is, ezzel sok felesleges munkát tudunk megtakarítani.

Felvételi szabályok

I. A fizikus mesterképzésbe való felvétel feltételei

1. A szak képzési és kimeneti követelményei alapján a tanulmányok mesterképzésben való eredményes folytatásához az szükséges, hogy a hallgató korábbi tanulmányaiból elismerhető legyen legalább 65 kredit az alábbi ismeretkörökben és megoszlásban:

 • fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika: legalább 20 kredit,
 • matematika, informatika, programozás, számítástechnika: legalább 18 kredit (ebből matematika: legalább 10 kredit), egyéb természettudományos ismeretek (kémia, anyagtudomány, nukleáris és környezetvédelmi ismeretek, mérés- és folyamatszabályozás, irányítástechnika): legalább 15 kredit.

2. A mesterképzésbe való felvétel formális feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a jelentkező hallgató. Az (1) pontbeli követelményekhez hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában a mesterképzésekre meghatározott rendelkezések szerint, tantárgyak felvételével kell megszerezni. A fizikus mesterképzés mintatantervének második félévében szereplő szigorlatra bocsátás feltétele az előírt 65 kredit megszerzése az (1) szerinti megoszlásban.

II. A fizikus mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

1. A szak képzési és kimeneti követelményei alapján a belépéshez az I. pontbeli feltételek külön vizsgálata nélkül elfogadott szak:

 • fizika alapképzési szak.

2. A belépéshez az I.(1) pontbeli feltételek teljesülése alapján külön vizsgálat nélkül elfogadott szakok:

 • villamosmérnöki alapképzési szak,
 • vegyészmérnöki alapképzési szak,
 • gépészmérnöki alapképzési szak,
 • mechatronikai mérnöki alapképzési szak,
 • energetikai mérnöki alapképzési szak.

3. Minden egyéb egyetemi vagy főiskolai szak előzményként csak akkor fogadható el, ha a BME TTK Kreditátviteli Bizottságának vizsgálata alapján az I. pontban szereplő feltételek teljesülnek.

III. A fizikus mesterképzési szak felvételi eljárása

1. A szakra jelentkező, az I. pontbeli feltételeket teljesítő hallgatók a felvételi eljárás során, a BME Felvételi Szabályzata szerint maximum 100 pontot szerezhetnek, amely a tanulmányi pontok (max. 45), a felvételi pontok (max. 45) és a többletpontok (max. 10) összege.

2. A tanulmányi pontokat a mesterképzéshez előírt diplomát eredményező képzés leckekönyve alapján állapítják meg. Értékük a teljes képzésre vonatkozó, kreditekkel (nem kreditrendszerű képzés esetén a heti óraszámmal) súlyozott tanulmányi átlag kilencszerese, egész számra kerekítve.

3. A felvételi pontok megállapítására felvételi beszélgetés alapján kerül sor. A felvételi beszélgetést a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet által delegált Felvételi Bizottság bonyolítja le. A felvételi beszélgetés szempontjai:

 • a jelentkező BSc szakdolgozatának bemutatása (max. 25 pont),
 • a választott MSc szakirány iránti érdeklődés és tájékozottság felmérése (max. 15 pont),
 • általános szakmai tájékozottság (max. 5 pont).

4. Többletpontok a belépéshez szükséges diploma megszerzésén túlmutató, dokumentált tevékenység elismeréseként adhatók a következők szerint:

 • Tudományos Diákköri (TDK) eredmények,
 • megjelent vagy elfogadott tudományos közlemény,
 • a BSc diploma kimeneti követelményeit meghaladó nyelvtudás (az egy darab középfokú C típusú nyelvvizsgánál magasabb szintű, vagy több államilag elismert nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás az angol, francia, japán, német, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből)
Személyes eszközök
Névterek

Változók
Műveletek
Navigáció
Hírek és linkek
Szak- és kutatási irányok részletesen
Eszközök