Elhelyezkedés kutatóhelyeken

A BME Fizikusképzés Információs Portál wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Halbritt (vitalap | szerkesztései) 2014. november 17., 07:35-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Néhány példa nálunk végzett, hazai vagy külföldi kutatóhelyeken elhelyezkedett diákokról. További életpályák begyűjtése folyamatban.

Dr. Simon Ferenc - Professzor a BME Fizika Tanszéken

Simon Ferenc.jpg

1997 - BME mérnök fizikus diploma, 2002 - BME fizika PhD

"Az 1996-os diplomaválasztást megelőzően Zawadowski professzort, a Fizikai Intézet akkori Igazgatóját kértem meg, hogy tanácsoljon témavezetőt. Jánossy András professzort javasolta, aki a nemrégiben felállitott ESR laboratóriumát épitette. Ennek a munkálataiba kapcsolódtam bele, és így nagyon korán alapos kiképzést kaptam kisérleti fizikából. Az ezt követő tanulmányútjaim során (Párizs 4 hónap, Bécs 4 év) kiderült, hogy az itt megszerzett tudás abszolút versenyképes, sőt sok tekintetben jobb is mint a hasonló külföldi egyetemeken megszerezhető ismeret. Amellett, hogy a BME-n személyes, mondhatni baráti a légkör a hallgatók és az oktatók között, minden támogatás megkapható a kalandvágy kiélésére, külföldi ösztöndíjakhoz, és az esetleges hazatéréshez. Esetemben ez a támogatás konkrétan abban nyilvánult meg, hogy a BME Fizikai Intézet egyetemi tanárnak nevezett ki 2010-ben amikor egy nagy Európai Uniós kutatási pénzzel a zsebemben hazatértem. Jelenleg kb. 10 diák munkáját vezetem. Honlapom"

Dr. Fortágh József - Professzor a Tübingeni Egyetemen

Fortagh Jozsef.jpg

1998 - BME mérnök fizikus diploma

"A BME mérnök-fizikus képzése olyan átfogó és alapos ismeretanyaggal készített fel a fizikusi pályára, amelyre kutatói munkám során és műszaki fejlesztésekben a mai napig alapozhatok. A nemzetközi szinten kiemelkedő oktatók, a gondosan összeállított tanrend, a magas színvonalú elméleti képzés és a kiválóan felszerelt kísérleti laboratóriumok minden lehetőséget megadnak a fizika felfedezéséhez és e csodálatos tudomány módszereinek elsajátításához. A széleskörű nemzetközi kapcsolatok és a hozzájuk társuló hallgatói ösztöndíjak kaput nyitnak világszerte a kutatási témák megismeréséhez. Ez a szinte páratlan környezet és az oktatók személyes odafigyelése nagyon értékes volt számomra. Motivált és segített abban, hogy önálló témával, új irányba indítsak kutatásokat a kvantumfizika területén. Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a kiváló képzésnek, amelyet szívből ajánlok minden felvételizőnek."

Link a kutatói honlapra

Béky Bence - PhD hallgató a Harvard Egyetem Csillagászati Tanszékén

Beky Bence.jpg

2008 - BME mérnök fizikus diploma

"A Műegyetem nem csupán magas színvonalú oktatással, hanem remek külföldi kapcsolatokkal is rendelkezik. Másodév után egy évig tanultam Erasmus ösztöndíjjal Finnországban a Tamperei Műszaki Egyetemen, majd 2008-ban a mérnök-fizikus szak elvégzése után szintén egyetemi kapcsolatok által szereztem ösztöndíjat Franciaországba, ahol matematikát tanultam, kamatoztatva a Műegyetem ingyenes francia kurzusain szerzett nyelvtudást. Jelenleg a Harvardon kutatok, s itt néhány éven belül doktori fokozatot szerzek csillagászatból. Az ide való jelentkezéshez az ötletet, bátorítást (és az ajánlóleveleket) mind a Műegyetemi tanáraimon keresztül megismert külföldi kutatóktól kaptam. Szívesen válaszolok emailben az érdeklődő hallgatóknak."

Pethő László - Waterloo Egyetem, Quantum-Nano Centre

Petho Laszlo.jpg

2007 - BME mérnök fizikus diploma

"2007-ben végeztem Mérnök-fizikusként Anyagtudományi modulon. A diplomázást rövid szünet követte, majd 2007 szeptemberében jelentkeztem a University of California, Berkeley egyetem félvezető-kutatással foglalkozó laboratóriumába, a Microfabrication Laboratory-ba. Novemberben felvételt nyertem Baseline Engineer Associate Specialist pozícióba, ahol két hosszabbítást követően, 2010 szeptemberéig maradtam alkalmazott. 2010 októberében átköltöztem Kanadába; a University of Waterloo-n frissen alakult Institute for Quantum Computing alá tartozó Quantum-Nano Centre kutatólaborban Thin Film Development and Integration Engineer pozícióban dolgozom jelenleg, két éves szerződéssel."

Dr. Schumayer Dániel - kutató Új-Zéland vezető egyetemén

Schumayer Daniel.jpg

2000 - BME mérnök fizikus diploma, 2004 - BME fizika PhD

"A fizika és matematika iránti érdeklődésemtől hajtva jelentkeztem a BME mérnök-fizikus szakjára és visszatekintve úgy érzem akkor jól döntöttem. Büszke vagyok arra, hogy ezen a szakon diplomázhattam (2000), doktorálhattam (2004), és ennek az egyetemnek lehettem egykor a polgára. Az ott megszerzett tudás és gyakorlat tette lehetővé számomra, hogy elnyerjek egy kétéves posztdoktori állást Új-Zéland vezető egyetemén, ami végül majd' hét éves együttműködéssé alakult át. Az időjárás-előrejelzés területére történő egyéves kalandozásomat követően visszacsábítottak az itteni tanszékhez, ahol jelenleg is tanítok és kutatok. Szerencsésnek érzem magam, mert egymástól nagyon távol álló területekre nyerhettem betekintést; a Bose-Einstein kondenzációtól kezdve a nem-lineáris evolúciós egyenletek részecskeszerű megoldásinak tulajdonságaiba, az inverz szórás elméletébe, az automatizált időjárási előrejelzési rendszerek fortélyaiba, a pontszerű illetve gömbszimmetrikus tehenek (nem gépelési hiba!) járásának modellezésébe, és legutóbb a kvarc oszcillátorok működésének nüanszni hibáiba. Ezeket a témaváltásokat az tette lehetővé, hogy az BME-s oktatóim alapos, jól használható, nemzetközi szinten is versenyképes tudással vérteztek föl, és nem utolsó sorban elmélyítették bennem a meggyőződésemet: a világ érdekes."

Dr. Fürjes Péter - MEMS labor vezetője az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében

Furjes Peter.jpg

1999 - BME mérnök fizikus diploma, 2003 - BME fizika PhD

"A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem mérnök-fizikus oklevelet, majd ugyanitt vettem részt a doktori képzésben is. Kutatásaimat a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének MEMS Laboratóriumában végzem."

Dr. Geresdi Attila - Posztdoktor a Delfti Műszaki Egyetem Kvantum Transzport kutatócsoportjában

Geresdi Attila.jpg

2007 - BME mérnök fizikus diploma, 2011 - BME fizika PhD

Dr. Rapp Ákos - Posztdoktor a Hannoveri Egyetem Elméleti Fizika Intézetében

Rapp Akos.jpg

2004 - BME mérnök fizikus diploma, 2008 - BME fizika PhD

Link a kutatói honlapra


"A diplomámunkám készítése majd a doktori képzés alatt is több lehetőségem akadt nemzetközi workshopokon és nyári iskolákon való részvételre, ahol már fiatalon megismerkedhettem a kutatási területem élvonalába tartozó professzorokkal. A doktori dolgozatom írása alatt szereztem az első posztdoktori állásomat a kölni egyetem Elméleti Fizika Intézetében, amit nagy mértékben köszönhetek a témavezetőm, Zaránd Gergely és Zawadowski Alfréd professzorok nemzetközi elismertségének is. A műegyetemen szerzett tudásom versenyképességéről mindkét német egyetemen meggyőződhettem."

Dr. Orosz Gábor - Assistant Professor, University of Michigan

Orosz Gabor.jpg

2002 - BME mérnök fizikus diploma

link a kutatóhelyen

"2002-ben végeztem mernök-fizikus szakon, ahol széles körű tudásra tehettem szert fizikában es matematikában. Egyike vagyok azoknak, akik mernöki irányba mentek tovább. A képzés flexibilitása megengedte, hogy a diplomámat a Gépész Kari Műszaki Mechanika Tanszéken irhassam Prof. Stépán Gábor tanitványakent. PhD fokozatot 2006-ban szereztem mernök-matematikus szakon a Bristoli Egyetemen, Angliában. Két posztdoc poziciót követően (Exeteri Egyetem, Anglia es Kaliforniai Egyetem, Santa Barbara, USA) 2010 óta a Michigani Egyetem (USA) Gépészmérnöki Tanszékén tanítok es kutatok. "

Dr. Nagy Szilvia - nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettes a Győri Széchenyi Egyetemen

Nagy Szilvia.jpg

2001 - BME mérnök fizikus diploma, 2005 - BME fizika PhD


"Általánnos és középiskolában is versenyeztem fizikából, kémiából, matematikából, s a KöMaL egyik hirdetése hívta fel a figyelmemet az 1996-ban még eléggé újnak számító mérnök-fizikus szakra. Témavezetőmnek, Dr. Pipek Jánosnak és a szakon, illetve a Doktori Iskolában oktatóknak köszönhetően olyan széleskörű ismeretekre tettem szert, hogy megállom a helyemet a tudományos és a nemzetközi kapcsolatok terén egy olyan alkalmazott kutatások felé orientált egyetem Műszaki Tudományi Karának képviseletében is, mint a győri Széchenyi István Egyetem."

Dr. Volk János - osztályvezető helyettes az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében

Volk Janos.jpg

2001 - BME mérnök fizikus diploma, 2005 - BME fizika PhD


"Annak idején azért jelentkeztem mérnök-fizikus szakra, mert egyfelől a középiskolában nagyon szerettem a fizikát, másfelől volt bennem egy olyan vágy, hogy később valami egészen új, de kézzelfogható és valóban hasznos mérnöki eredménye is legyen a munkámnak. Most, 18 évvel később, szerencsésnek érzem magam, hogy pont ilyennel foglalkozhatom. Az általunk készített eszközök valóban kézbe vehetők, legfeljebb túl kicsik ahhoz, hogy szabad szemmel is lássuk őket. Hiszem, hogy ezek a nanotechnológiai módszerekkel készített érzékelők, energiaátalakító eszközök egyszer tényleg javíthatnak az emberek életminőségén. És azt is hiszem, hogy ehhez a fajta alkalmazott kutatáshoz a legjobb hátteret hazánkban a BME-TTK-n lehet megszerezni. "

Dr. Bordács Sándor - posztdoktor a Tokioi Egyetemen

Bordacs Sandor.jpg

2007 - BME mérnök fizikus diploma, 2011 - BME fizika PhD

"A BME TTK mérnök-fizikus szakára jelentkeztem, mert a kutatás mellett mindig foglalkoztattak a gyakorlat közeli problémák, feladatok. Itt szereztem 2007-ben mérnök-fizikus diplomát és ezt követően 2011-ben doktori fokozatot. A képzés beváltotta a hozzá fűzött reményeimet: kísérleti fizikusként döntően alapkutatási témákon dolgozom a magneto-optika területén, de volt módom bekapcsolódni műszerfejlesztésekbe is, pl. a malária optikai diagnózisa terén (http://index.hu/tudomany/egeszseg/2012/11/01/olcso_magyar_muszer_a_malaria_ellen/). Jelenleg a Tokioi Egyetem Alkalmazott Fizika tanszékén dolgozom kutatóként (http://www.cmr.t.u-tokyo.ac.jp/index_e.shtml)."

Dr. Barna Imre Ferenc - MTA Energiatudmányi Kutatóközpont tudományos fõmunkatársa

Barna Imre.JPG

1997 - BME mérnök fizikus diploma

"1997-ben végeztem a BME mérnök fizikus szakán Apagyi Barnabásnál. Itthon nem kerütem be a fizikus doktori iskolába. 1998 és 2002 között doktorandusz voltam a giesseni Justus Liebig Egyetemen, ahol elméleti atomfizikából doktoráltam. 2002 - 2004 között a drezdai Komplex Rendszerek Fizikája Max Planck Intézetében voltam Post-Doc kutató. 2004 - 2005 között a bécsi Mûszaki Egyetem Elméleti Fizika Tanszékén voltam Post-Doc kutató. 2005 nyara óta mostanáig a volt MTA Energia Kutató Intézet, jelenleg Energiatudmányi Kutatóközpont tudományos fõmunkatársa vagyok. A hidrodinamika parciális differneciál egyenleteinek analitikus megoldásait kutatom valamint kétfázisú áramlásokkal folgalkozom. Ezen felül oktatok az álltorvostudományi egyetemen német nyelven biofizikát. Valamint az épülõ ELI-ALPS szuperlézer sugárvédelmi tervezésében veszek részt. Link az oldalamra"

Személyes eszközök
Névterek

Változók
Műveletek
Navigáció
Hírek és linkek
Szak- és kutatási irányok részletesen
Eszközök